Adatvédelmi nyilatkozat

A NISZ Zrt. számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, valamint információs önrendelkezési joguk biztosítása. Az adatkezelés során a NISZ Zrt. figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.

A NISZ Zrt. kötelezi magát arra, hogy

az Ön adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel,

gondoskodik az adatok biztonságáról, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább, 

megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg

megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.